Τη δημοκρατία και τα μάτια μας

Ψηφιακή μετάβαση συμμετοχική, συμπεριληπτική & δίκαιη: Στόχοι & προϋποθέσεις

Ποιοι δημιουργούν Κοινά σήμερα στην Ελλάδα;

Data Centers: Γιατί ο χρηματοοικονομικός και ο ψηφιακός καπιταλισμός επιλέγουν τις ίδιες κρυψώνες;

Επερωτώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της τεχνολογίας: Ποιος ρωτά τους πολίτες;

DMA & DSA: Η προσπάθεια της ΕΕ για τη ρύθμιση των ψηφιακών κολοσσών

Κατά πόσο συνιστούν τα Κοινά ένα ξεχωριστό υπόδειγμα;

Presentation at the 5th INDL Conference ‘Features & Futures of Digital Labor’

Δημιουργική γραφειοκρατία;

Εισήγηση στο Συνέδριο CRISIS in Southern Europe 2010-2019: Governmentality, Resistance, Normalisation